Henkilöstön kokemus laserkeilauksesta ja 3D-mallinnuksesta kattaa vuodesta 2000 alkaen
satoja asiakasprojekteja mm. seuraavilta toimialoilta: