Palvelujen johtoajatus

Palveluja tarjoavalla ”Allianssilla” on laaja-alainen ja syvällinen näkemys korjausrakentamishankkeiden toteuttamisesta uudella konseptilla

Palvelua tarjotaan asiakkaalle modulaarisina ”hyötypaketteina” ja suunnittelukonsulteille, rakennuttajakonsulteille ja urakoitsijoille ”tehokkuus- ja kilpailukykypaketteina”

Allianssiyhtiöt